Harassment and Discrimination

At the moment, the consumer advice centre is warning of an increased volume of phishing e-mails.

Unfortunately, we have recently received more and more information that there are also e-mails in circulation that advertise an Aeria competition.

Such a competition does not exist. This is an unauthorized promotion.

In the email you will be asked to follow a link and on a deceptively real copy of our website you will be asked to enter your account information.

If you have received such a message, please delete it immediately. Please do not click on the link and never enter your account information on other websites.

If you have already followed a link from such a message, immediately change your password using the "Forgot your password?“ function on the website of your game.

Before you enter your account name and password, you should always check the URL of the website you are currently on.

 • Hello Shaiya friends,

  We've noticed that our community has become increasingly prejudiced against one another in the form of baseless generalizations and inflammatory remarks directed at groups of people. This behavior is unacceptable, and will be met with swift and serious action.  Aeria Games takes great pride in our community, and appreciate that our forums are a place for feedback and interaction between players and staff members. We want our forums to continue to be a place where this connection exists, but stereotyping and prejudice against groups of people cannot be tolerated: Every time a post like this is made, it weakens all of us, and creates an unpleasant atmosphere for everybody who wants to enjoy our forums as a fun and friendly place to share thoughts and ideas.

  To be clear, posts flaming or casting a negative image on broad or specific groups of people will not be tolerated. This includes, but is not limited to, the following:

  • Everyone (trolling)
  • Race, religion, or sexual orientation/identity
  • Geographical region or nationality
  • Aeria staff
  • GameSages
  • Players of any particular game
  • AP spending or non-AP spending players
  • Guild affiliation
  • Faction affiliation
  • PvP level affiliation
  • etc etc etc.


  Do not attack groups with generalizations or stereotypes: This is behavior that is destructive to our community, and ruins the experience of everybody who visits our forums.

  As you already know, you agreed to the Aeria Games Terms of Service upon creation of your account. Please abide by the rules of the ToS and Fair Play policies, and keep the Aeria Games community one where all types of people can feel safe and welcome.
  This will also include our discord server as well.
  Thank you for your understanding with this issue.

 • Drodzy Shaiyans,

  Ostatnio zauważyliśmy, że nasza społeczność staje się coraz bardziej uprzedzona względem siebie w postaci bezpodstawnych uogólnień i uwag o charakterze obraźliwym, które są skierowane do konkretnych grup ludzi. Takie zachowanie jest niedopuszczalne i wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

  Społeczność jest ogromną częścią Aeria Games i doceniamy fakt, że nasze fora są miejscem, w którym można uzyskać opinie i interakcje między graczami a członkami AG teamu. Chcemy, aby nasze fora (oraz Discord i gra) nadal były miejscem, w którym to połączenie istnieje, ale stereotypy i uprzedzenia wobec grup ludzi nie mogą być tolerowane: za każdym razem, gdy takie zachowanie się pojawia, osłabia nas wszystkich i tworzy nieprzyjemną atmosferę dla każdego, kto chce korzystać z tego miejsca jako miejsca przyjaznego, w którym można dzielić się przemyśleniami i pomysłami.

  Dla jasności: posty, wiadomości, oraz akcje, które będą obraźliwe lub wpływające na negatywny wizerunek konkretnych grup ludzi nie będą tolerowane. Obejmuje to, ale nie ogranicza się tylko do tego, następujących:

  • każdego (trolling)
  • rasa, religia, orientacja seksualna/tożsamość
  • region geograficzny lub narodowość
  • członkowie Aeria Team
  • GameSages
  • gracze z innych gier
  • AP Spenderzy lub nie-AP Spenderzy
  • przynależność do gildii
  • przynależność do frakcji
  • uczestnictwo w PvP
  • etc etc itp.

  Nie atakuj uogólnieniami lub stereotypami. To zachowanie jest destrukcyjne i krzywdzące dla innych graczy oraz psuje odbiór gry przez jej nowych użytkowników, lub użytkowników forów.

  Jak na pewno wiesz, zgodziłeś się na Warunki korzystania z usług Aeria Games wraz z założeniem konta i akceptacją regulaminu. Przestrzegaj więc zasad Warunków [ToS] oraz zasad gry Fair Play.

  Te zasady obowiązują również na Discordzie.  Małe FAQ


  :/ Jak uniknąć uprzedzeń, nękania i dyskryminacji?

  • Najlepszą zasadą do naśladowania jest "Traktuj innych jak sam chcesz być traktowany".


  :/ A co jeśli zrobię X, Y lub Z?

  • W razie wątpliwości zapytaj. Zapytaj ludzi, których to dotyczy, czy twoje działania/zachowania im przeszkadzają. Działa to w obie strony. Jeśli ktoś robi coś, co ci przeszkadza - powiedz mu o tym.


  :/ Co jeśli czuję się prześladowany / dyskryminowany?

  • Jeśli ktoś robi coś, co sprawia, że czujesz się niekomfortowo, zgłoś to za pomocą formularza kontaktowego. [Contact US]
 • Ciao amici di Shaiya,

  Abbiamo notato che i membri della nostra communità hanno sviluppato un atteggiamento prevenuto l'uno verso l'altro, che si manifesta nella forma di mere generalizzazioni e commenti provocatori rivolti a gruppi di persone. Questo comportamento è inaccettabile, e sarà punito con repentine e severe azioni.


  Aeria Games è molto orgogliosa della propria communità, e apprezza che i nostri forum siano un posto dove scambiare feedbacks e interazioni tra i giocatori e i membri dello staff. Desideriamo che i nostri forum continuino a rimanere un posto dove questa connessione esiste, ma il pregiudizio e la stereotipizzazione contro gruppi di persone non può essere tollerata: ogni volta che un post del genere viene creato, indebolisce tutti noi e crea una spiacevole atmosfera per coloro che vogliono divertirsi nei nostri forum e li considerano un divertente e amichevole posto dove scambiare pensieri e idee.


  Per essere chiari, posts infiammatori o che riflettono un'immagine negativa di un ampio o specifico gruppo di persone non saranno tollerati. Ciò include, ma non è limitato a, i seguenti aspetti:


  • Chiunque (prendere in giro)
  • Razza, religione, o orientamento sessuale/identità sessuale
  • Regione geografica o nazionalità di appartenenza
  • Lo staff di Aeria Games
  • Games Sages
  • Giocatori di qualsiasi gioco
  • Giocatori che comprano AP e giocatori che non lo fanno
  • Gilda di appartenenza
  • Fazione di appartenenza
  • Rango in PvP
  • ecc. ecc.


  Non verranno accettati attacchi con generalizzazioni e stereotipi: questo è un comportamento distruttivo per la nostra communità, e rovina l'esperienza di chiunque visiti il nostro forum.


  Chiunque, al momento della creazione del proprio account, ha accettato le condizioni contrattuali di Aeria Games. Per favore, si richiede di rispettare queste condizioni contrattuali e le politiche di gioco onesto, e mantenere la communità di Aeria Games un posto dove chiunque si può sentire al sicuro e benvenuto.

  Questo include anche discord.

  Grazie per la vostra comprensione.

 • Merhaba Shaiyalılar,

  Topluluğumuzun belli grupları ve kültürleri hedef alıp genelleme ve kışkırtıcı ifadelerde bulunarak birbirine karşı gitgide daha önyargılı olduğunu farkettik. Bu tür hareketlerin kabul edilemez olduğunu ve olması halinde süratli ve ciddi bir eylemle karşılanacağını bildirmek isteriz. Forumlarımızın ve Discord serverimizin bir destek aracı olmasından, oyuncular ve GM-GS ekibi arasında iletişimi sağlamasından mutluluk duyuyor ve bu platformları bu tür iletişimin sürdüğü – önyargıdan ve kalıp yargılardan uzak bir yer olarak görmek istiyoruz. Daha açık belirtmek gerekirse, belli bir kısma veya kitlenin geneline yönelik yapılan her türlü kışkırtma, karalama veya saldırı hoş görülmeyecektir. Söz konusu kabul edilmeyen bu hareketler aşağıdakileri içermekte olup yalnızca bunlarla da sınırlı değildir;

  • AP çeken/çekmeyen oyunculara,
  • PVP yapan/kasan oyunculara,
  • Belli bir ırka, cinsiyete veya cinsel eğilime,
  • Bir bölgeye ya da ulusa,
  • Aeria Games çalışanlarına,
  • Game Sagelere[GS],
  • Belli bir oyunun oyuncu kitlesine,
  • Belli bir birliğin üyelerine,
  • Bir tarafın oyuncularına(Öfke/Işık),


  oyun içinde – Discord’da veya forumda yapılan her türlü ayrımcılık, karalama, saldırı, tehdit, hakaret, taciz ve küfür yasaktır. Bu tür eylemler topluluğumuzu zedelemekte olup, oyun ve oyuna bağlı platformlarda güzel vakit geçirmek isteyen oyuncuların bu deneyimini bozmaktadır.

  Bildiğiniz gibi, hesabınızı oluştururken Aeria Games Kullanım Şartlarını* kabul ettiniz. Bu nedenle, Kullanım Şartlarında* yer alan kurallara ve Davranış Kurallarına* uyunuz ve Aeria Games topluluğunu her çeşit insanın hoş görüldüğü ve güvende hissettiği bir ortam olarak devam ettiriniz.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

  Kullanım Şartları :

  Türkçe : http://www.aeriagames.com/tr/policy/terms

  İngilizce : http://www.aeriagames.com/policy/terms

 • Häirintä ja syrjintä


  Hei Shaiya ystävät,

  Olemme huomanneet, että yhteisöstämme on tullut enenevässä määrin ennakkoluuloisia toisiamme kohtaan perusteettoman yleistämisen ja eri ihmisryhmiin kohdistuvien huomautusten muodossa. Tällaista käyttäytymistä ei hyväksytä, ja se johtaa nopeasti vakaviin seurauksiin.

  Aeria Games on ylpeä yhteisöstämme ja arvostaa, että foorumimme on pelaajien ja työntekijöiden välinen paikka palautteelle ja kanssakäymiselle. Haluamme, että foorumimme on edelleen paikka, jossa tämä yhteys on olemassa, mutta stereotypioita ja yleistämistä ihmisryhmiä vastaan ei suvaita: aina kun tällainen postaus tehdään, se heikentää meitä kaikkia ja luo epämiellyttävän tunnelman kaikille, jotka haluavat nauttia foorumistamme hauskana ja ystävällisenä paikkana jakaa ajatuksia ja ideoita.

  Selvennykseksi, että kielteistä tai negatiivista kuvaa antavia postauksia erityisesti tiettyjä ihmisryhmiä vastaan ei suvaita. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu, seuraaviin:


  • Jokainen (trollaaminen)
  • Rotu, uskonto, tai seksuaalinen suuntautuminen/identiteetti
  • Maantieteellinen alue tai kansalaisuus
  • Aerian henkilökunta
  • Game Saget
  • Minkä tahansa tietyn pelin pelaajat
  • AP:ta käyttävät/ei käyttävät pelaajat
  • Pelaajan kiltaan liittyvä
  • Kumpaan ryhmittymään kuuluu
  • Sija PvPssä
  • etc etc etc.


  Jokainen (trollaaminen)Rotu, uskonto, tai seksuaalinen suuntautuminen/identiteettiMaantieteellinen alue tai kansalaisuusAerian henkilökuntaGame SagetMinkä tahansa tietyn pelin pelaajatAP:ta käyttävät/ei käyttävät pelaajatKiltaan kuuluminenRyhmittymään kuuluminenPvP sijaetc etc etc

  Älä hyökkää tiettyjä ryhmiä kohtaan yleistämällä tai stereotypioilla: tämän tyyppinen käyttäytyminen on tuhoisaa yhteisöllemme, ja pilaa jokaisen kokemuksen ketä vierailee foorumillamme.

  Kuten jo tiedät, hyväksyit Aeria Gamesin palveluehdot, kun loit käyttäjätunnuksesi. Ole hyvä ja pidä kiinni palveluehtojen säännöistä sekä Pelaa Reilusti periaatteesta, sekä pidä Aeria Gamesin yhteisö paikkana, missä jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja olevansa tervetullut.

  Tämä sisällyttää myös meidän Discord serverin.

  Kiitos ymmärryksestäsi tätä ongelmaa kohtaan.


 • Nous avons remarqué que notre communauté est devenue de plus en plus des préjugés les uns contre les autres sous la forme de généralisations sans fondement et des remarques inflammatoires dirigées contre des groupes de personnes. Ce comportement est inacceptable et sera atteint avec une action rapide et sérieuse.


  Aeria jeux prend beaucoup de fierté dans notre communauté, et nous apprécions que nos forums sont un lieu de rétroaction et d'interaction entre les joueurs et les membres du personnel. Nous voulons que nos forums continuent d'être un lieu où ce lien existe, mais les stéréotypes et les préjugés contre les groupes de personnes ne peuvent pas être tolérés: chaque fois qu'un poste comme cela est fait, il nous affaiblit tous, et crée une atmosphère désagréable pour tous ceux qui veulent profiter de nos forums comme un endroit amusant et convivial pour partager des pensées et des idées.


  Pour être clair, les postes enflammés ou jetant une image négative sur des groupes larges ou spécifiques de personnes ne seront pas tolérés. Cela comprend, mais n'est pas limité à, les suivants:


  >> tout le monde (trolls)

  >> la race, la religion, ou l'orientation sexuelle/identité

  >> région géographique ou de la nationalité

  >> personnel d'Aeria

  >> GameSages

  >> joueurs de tout particulier jeu

  >> joueurs depensant AP ou non-depensant AP

  >> Guild AFFILI

  >> affiliation de faction

  >> affiliation niveau PvP

  >> etc etc etc


  Ne pas attaquer les groupes avec des généralisations ou des stéréotypes: c'est un comportement qui est destructeur pour notre communauté, et ruine l'expérience de tous ceux qui visitent nos forums. Comme vous le savez déjà, vous avez accepté les conditions de service de Aeria Games lors de la création de votre compte. S'il vous plaît respecter les règles du TOS et Fair Play politiques, et de garder la communauté Aeria jeux un où tous les types de personnes peuvent se sentir en sécurité et bienvenue.


  Merci de votre compréhension de ce probleme.